Termeni și Condiții

INTRODUCERE

Acest document stabilește termenii și condițiile pe care clienții trebuie să le respecte atunci când utilizează serviciile de Web Design și Social Media Marketing oferite de agenția WEB AZ. Prin utilizarea serviciilor noastre, vă angajați să respectați acești termeni și condiții. În cazul în care aveți întrebări cu privire la acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail office@webaz.ro.

DEFINIȚII

În cadrul acestor termeni și condiții, se vor folosi următoarele definiții:

  • Servicii – se referă la serviciile de Web Design și Social Media Marketing oferite de agenția WEB AZ.
  • Client – orice persoană sau entitate care utilizează serviciile noastre.
  • Contract – acordul între WEB AZ și Client cu privire la furnizarea de servicii.
  • Site-ul web – site-ul web creat pentru Client de către WEB AZ în cadrul serviciilor sale de Web Design.
  • Contul de social media – contul de social media creat pentru Client de către WEB AZ în cadrul serviciilor sale de Social Media Marketing.

SERVICII

WEB AZ oferă servicii de Web Design și Social Media Marketing. Clientul poate solicita aceste servicii prin intermediul site-ului nostru sau prin intermediul adresei de e-mail office@webaz.ro. Înainte de a furniza serviciile, WEB AZ va încheia un contract cu Clientul. În cadrul contractului, se vor specifica serviciile oferite și prețurile acestora.

PREȚURI ȘI PLĂȚI

Prețurile pentru serviciile de Web Design și Social Media Marketing vor fi specificate în contractul încheiat între WEB AZ și Client. Prețurile pot varia în funcție de serviciile solicitate și de complexitatea acestora. Plata pentru serviciile oferite de WEB AZ se va face prin transfer bancar sau prin intermediul altor metode de plată disponibile.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului web și a contului de social media create pentru Client de către WEB AZ sunt deținute de WEB AZ. Clientul nu are dreptul să copieze, să modifice sau să distribuie site-ul web sau contul de social media creat pentru el de către WEB AZ fără acordul prealabil al WEB AZ.

CONFIDENȚIALITATE

WEB AZ se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor primite de la Client în cadrul serviciilor sale de Web Design și Social Media Marketing. WEB AZ va utiliza aceste informații doar în scopul furnizării serviciilor și nu va divulga aceste informații către terți fără acordul prealabil al Clientului.

RESPONSABILITĂȚI

Clientul este responsabil pentru furnizarea informațiilor necesare pentru crearea site-ului web și a contului de social media. Clientul trebuie să furnizeze informații precise și complete în acest sens. Clientul este, de asemenea, responsabil pentru păstrarea în siguranță a informațiilor de autentificare pentru site-ul web și contul de social media.

WEB AZ nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daună cauzată de informațiile furnizate de Client sau de utilizarea necorespunzătoare a site-ului web sau a contului de social media create pentru Client de către WEB AZ.

MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

WEB AZ își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile în orice moment. Clientul va fi informat cu privire la aceste modificări prin intermediul site-ului nostru sau prin intermediul adresei de e-mail office@webaz.ro. Utilizarea serviciilor noastre după modificarea termenilor și condițiilor reprezintă acceptarea acestora.

RESILIERE

WEB AZ poate rezilia contractul cu Clientul în orice moment în cazul încălcării de către Client a termenilor și condițiilor sau a legilor aplicabile. Clientul poate rezilia contractul cu WEB AZ în orice moment prin intermediul unei notificări scrise.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești termeni și condiții sunt guvernați de legea română și orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu acești termeni și condiții va fi supus jurisdicției instanțelor din România.

 

Acești termeni și condiții reprezintă acordul complet și întreg între WEB AZ și Client cu privire la furnizarea de servicii de Web Design și Social Media Marketing și anulează orice acord sau înțelegere anterioară, scrisă sau orală, cu privire la acest subiect.

Datele de contact ale agenției WEB AZ:
Adresă de e-mail: office@webaz.ro
Adresă web: www.webaz.ro